Hallituksen tehtävät

Atlaksen toiminnasta vastaa hallitus, joka koostuu varsinaisista hallituksen jäsenistä sekä toimihenkilöistä. Hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa ja sen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus suunnittelee ja päättää killan asioista kokouksissa, joista tiedotetaan sähköpostilistalla. Kokoukset ovat avoimia kaikille Atlaksen jäsenille, ja niihin osallistumalla pääsee hyvin sisälle killan toimintaan.

 

Varsinainen hallitus

Puheenjohtaja hallitsee suuret linjat ja tietää missä mennään. Puheenjohtaja edustaa kiltaa erilaisissa tilaisuuksissa ja hoitaa suhteet laitoksen johtoon. Tekee esityslistat kokouksiin ja allekirjoittaa tärkeät paperit. Tekee ylimääräisiä asioita oman viitsimisensä mukaan. On se, jota ensimmäisenä syytetään, kun asiat eivät suju niinkuin pitäisi…

Varapuheenjohtaja on hallituksen yleishenkilö, joka auttaa puheenjohtajaa hoitamaan asioita ja tarvittaessa tuuraa häntä.

Sihteeri kirjaa hallituksen kokouksissa keskustelut ja päätökset ylös sekä kirjoittaa pöytäkirjat puhtaaksi.

Taloudenhoitaja istuu kassakirstun päällä ja pitää huolta, että saapuva rahavirta on edes vähän isompi kuin lähtevä. Tekee keväällä edellisen vuoden tilinpäätöksen ja syksyllä seuraavan vuoden talousarvion. Maksaa laskut. Kiinnostus kirjanpitoon/kutsumus talousasioiden hoitoon suotava.

Edunvalvontavastaava hoitaa koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat ja organisoi yhdessä opetuksenkehittämistyöryhmän kanssa syksyn opetuksen palautepäivän. Osallistuu OYY:n edunvalvontajaoston toimintaan.

Tiedotusvastaava ylläpitää sähköpostilistoja.

Jäsen- ja tietosuojavastaava ylläpitää jäsenlistaa ja huolehtii tietosuojasta.

 

Toimihenkilöt

Urheiluvastaava varaa liikuntasalivuorot sekä kokoaa ja ilmoittaa joukkueet urheilutapahtumiin, joihin kilta osallistuu. Tiedottaa killan jäsenille yliopiston liikuntatoiminnasta. Huolehtii killan urheiluvälineiden ylläpidosta.

Kulttuurivastaava vastaa Atlaksen leffailtojen ja lyhytelokuvafestivaalin järjestämisestä. Osallistuu OYY:n kulttuurijaoston toimintaan. Koittaa houkutella Atlaksen jäseniä kaikenlaiseen kulttuuritoimintaan.

Tapahtumavastaavat vastaa erilaisten tapahtumien järjestämisestä, kuten mantsailtojen ja erilaisten pippaloiden.

Fuksivastaava toimii linkkinä killan hallituksen ja pienryhmäohjaajien välillä. Toimii ohjaajana nuorimmille vuosikursseille aina haalareiden tilaamisesta fuksiaisten järjestämiseen. Osallistuu OLuT:n fuksivastaavien väliseen toimintaan.

Kv-vastaava vastaa yhteydenpidosta vaihto-opiskelijoihin ja kutsuu heidät mukaan Atlaksen toimintaan.

OLuT-vastaava ei nimestään huolimatta raahaa kaljaa bileisiin vaan edustaa Atlasta Oulun Luonnontietelijät ry:ssä eli OLuT:ssa.

PSMS-vastaava edustaa Atlasta Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran kokouksissa ja PSMS:iä Atlaksen kokouksissa. Hän toimii linkkinä järjestöjen tiedonvaihdossa sekä järjestää tapahtumia yhdessä molempien yhdistysten kanssa.

Loimu-vastaava huolehtii yhteydenpidosta ja yhteistyöstä Loimun (Luonnon, ympäristö ja metsätieteilijoiden liiton) kanssa. Osallistuu lisäksi Loimun opiskelijatoimikunnan toimintaan.

EGEA-vastaava toimii linkkinä Atlaksen ja Egean välillä. Huolehtii siitä, että yhteistyö toimii ja viestit välittyvät.

Yhdenvertaisuushenkilö huolehtii siitä, ettei ketään syrjitä, kiusata, häiritä tai ahdistella. Mikäli näin kuitenkin pääsee käymään, yhdenvertaisuushenkilö voi tarpeen mukaan puuttua asiaan. Vastaa Atlaksen yhdenvertaisuusohjelmasta.

Tilavastaava huolehtii kiltahuoneen yleisestä siisteydestä ja nakittaa atlaslaisia siivoamaan säännöllisin väliajoin. Huolehtii myös kahvin, teen ja maidon riittävyydestä.

Mantsalehden toimittajat ja päätoimittaja toimittavat noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Mantsalehden. Lehden tekemiseen saavat osallistua kaikki halukkaat. Jutuista on useammin pula kuin ylitarjontaa.

Graafikko toimii hallituksen apuna, kun tarvitaan visuaalista ilmettä tapahtumien julisteisiin, haalarimerkkeihin yms. tuotteisiin.

Webmaster vastaa Atlaksen visuaalisesta representaatiosta bittien, tavujen ja säikeiden muodostamassa interaktiivisessa kommunikaatioportaalissa, internetissä. Transformoi yhteisön generoimaa produktiivisuutta ja iteroi epärelevanttiutta mahdollisimman kansantajuiseksi lingvistiseksi ja piksuaaliseksi todellisuudenilmentymäksi. Eli kyberavaruuden tirehtööri, joka laittaa sivut solmuun. Ei kuitenkaan tarvitse minkäänlaisia ATK-taitoja, sillä nettisivujen muokkaamiseen on helppo käyttöliittymä.