Globaali kehitysproblematiikka (790340A)

__.__.20__, tentaattori: Juha Ridanpää

1. Mitä Potter et al. tarkoitti post-koloniaalisella suunnitteluteorialla?
2. Miten neoliberalismi vaikutti talouspolitiikkaan alikehittyneiden maiden näkökulmasta?
3. Miten geenimanipuloitu ruoka vaikuttaa alikehittyneihin maihin?

16.3.2018, tentaattori: Juha Ridanpää

1. Kolonialismin, imperialismin ja neolokolonialismin erot
2. Uusliberalistinen suuntaus alikehittyneiden maiden mielestä
3. Globalisaation suuntaukset alikehittyneen ja kehittyneen maan välillä

25.5.2015, tentaattori: Juha Ridanpää

1. Miten eri poliittisten sekä taloudellisten instituutioiden kautta kehitystä on pyritty edistämään alikehittyneillä alueilla?
2. Mihin Potter & al. viittaavat käsitteellä ”urban bias”? Millaisia seurauksia sillä on ollut alikehittyneillä alueilla?
3. Määrittele seuraavat käsitteet lyhyesti:
a. imperialismi
b. neoliberalismi
c. keynesianismi
d. neokolonialismi

4.5.2015, tentaattori: Juha Ridanpää

1. Globaalit virrat osana kehittyvää maailmaa
2. Millaisia eri muotoja kolmannen maailman urbanisaatioprosessi on saanut? Käytä konkreettisia esimerkkejä
3. Käsitteet
a) Kansalaisyhteiskunta
b) HDI
c) TNCs
d) NGOs

13.10.2014, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Miten globaalia kehitysproblematiikkaa on lähestytty keynesiläisen taloustieteen näkökulmasta?
2. Kolonialismi ja imperialismi historiallisina prosesseina: keskeiset erot.
3. Määrittele lyhyesti seuraavat lyhenteet ja termit:
a) ”urban bias”
b) NGOs
c) PPT
d) MIGA

22.9.2014, Tentaattori: Juha Ridanpää

1.Kolonialismi, imperialismi ja neokolonialismi. Millaisesta historiallisesta jatkumosta on kyse?
2.Anti-globalisaatio poliittisena ilmiönä
3. Määrittele mahdollisimman lyhyesti
a) kansalaisyhteiskunta
b) HDI
c) Neoliberalismi
d) konvergenssiteoria

9.8.2014, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Rostow kehitti 1960-luvulla mallinsa, jonka mukaan investoinnit teollisuuteen johtavat kaikissa kehitysmaissa kehitykseen. Mitä kehysteoriaa malli edustaa? Selosta teorian taustat ja perusväittämät.
2. Selitä konvergenssiteoria (convergence theory) ja kuvaile esimerkkien avulla, kuinka se on yhteydessä kulttuuriseen globalisaatioon.
3. Määrittele seuraavat käsitteet / lyhenteet lyhyehkösti.
a) GATT
b) neoliberalismi
c) MIGA
d) imperialismi

14.6.2014, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Millaisia vaikutuksia maanomistukseen liittyvällä uudelleenjärjestelyllä (land reform) on ollut kolmansissa maissa?
2. Kehitysmaissa kotitaloudet ovat yhä erittäin tärkeitä toimijoita – ainakin tavallisten ihmisten näkökulmasta. Kuvaile tyypillistä kotitaloutta. Millainen elinkaari tyypillisellä kotitaloudella on?
3. Määritä seuraavat käsitteet / lyhenteet lyhyehkösti
a) TNC’s
b) HDI
c) Neo-liberalismi
d) CTE

10.8.2013, tentaattori: Juha Ridanpää

1. Rostow kehitti 1960-luvulla mallinsa, jonka mukaan investoinnit teollisuuteen johtavat kaikissa kehitysmaissa alla kuvatun kaltaiseen kehitykseen. Mitä kehitysteoriaa malli edustaa? Selosta teorian taustat ja perusväittämät.
2. Selitä konvergenssiteoria (convergence theory) ja kuvaile
esimerkkien avulla, kuinka se on yhteydessä kulttuurien globalisaatioon.
3. Määrittele seuraavat käsitteet/lyhenteet lyhyehkösti:
A. NIDL
B. SAPs
C. MIGA
D. SLF

25.3.2013, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Miten eri poliittisten sekä taloudellisten instituutioiden kautta kehitystä on pyritty edistymään alikehittyneillä alueilla?
2. Mihin Potter & al. viittaa käsitteellä ”urban bias”? Millaisia seurauksia sillä on ollut alikehittyneillä alueilla?
3. Määrittele seuraavat käsitteet/lyhenteet lyhyehkösti
a. NAFTA
b. GATT
c. Keynesianism
d. EPZs

25.2.2013, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Globalisaation merkitys kehittyneille maille ja toisaalta alikehittyneille maille. Käsittele erityisesti paikan ja kulttuurin kannalta.
2. Mihin viitataan väitteellä, että alikehittyneisyys on kehittyneisyyden tuotos?
3. Määrittele seuraavat käsitteet lyhyesti:
a) Konvergenssiteoria
b) NGO
c) EPZs
d) EMRs

14.5.2012, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Millaisia vaikutuksia maanomistukseen liityvillä uudelleenjärjestelyillä (land reform) on ollut kolmansissa maissa?
2. Kehitysmaissa kotitaloudet ovat yhä tärkeitä toimijoita – ainakin tavallisen ihmisen näkökulmasta. Kuvaile tyypillistä kotitaloutta. Millainen elinkaari tyypillisellä kotitaloudella on?
3. Määrittele seuraavat käsitteet/lyhenteet lyhyehkösti:
a) TNC’s
b) HDI
c) WFP
d) CTE

30.7.2011, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Rostow kehitti 1960-luvulla mallinsa, jonka mukaan investoinnit teollisuuteen johtavat
kaikissa kehitysmaissa alla kuvatun kaltaiseen kehitykseen. Mitä kehitysteoriaa malli
edustaa? Selosta teorian taustat ja perusväittämät.
(Nouseva käyrä, jonka viisi vaihetta ovat Traditional society, Pre-conditions to
“take-off”, Take off, Drive to maturity ja Age of mass consumption)
2. Konvergenssiteoria (convergence theory)
3. Määrittele seuraavat käsitteet/lyhenteet lyhyehkösti:
a) CBOs
b) World Bank
c) EPZs
d) WTO

31.3.2008, Tentaattori: Jarmo Rusanen

1. Definitions of colonialism and imperialism
2. What does globalisation mean?
3. Main components of sustainable urban development
4. Approaches to rural development