26.4.2004, tentaattori Olavi Heikkinen

Kirjoina Kinnunen & Löytty: Tieteellinen kirjoittaminen sekä Horizons in physical geography

1. Millä menetelmillä menneiden aikojen ympäristöoloja voidaan tutkia? (Horizons)
2. Mihin tarkoituksiin malleja luonnonmaantieteellisissä tutkimuksissa tarvitaan? (Horizons)
3. Mitkä seikat ovat ominaisia tieteelliselle tekstille? (Kinnunen & Löytty)
4. Sopiiko tieteen popularisointi vakavasti otettavalle tutkijalle (omat näkemykset tervetulleita)? (Kinnunen & Löytty)