Fennoskandian luonnonmaantiede (791635A)

19.9.2019, tentaattori: Janne Alahuhta
1. Suoyhdistelmätyypit Fennoskandiassa.
2. Lumen paksuuden muutos viimeisen sadan vuoden aikana. Anna esimerkki muutoksesta yhdeltä havaintoasemalta.
3. Fennoskandian jokimaisema-alueet (6 aluetta).

24.1.2019, tentaattori: Janne Alahuhta
1. Nykyajan geomorfologiset prosessit
2. Miten ja miksi kuusen, tammen, männyn ja koivun pohjoisrajat eroavat toisistaan? Piirrä kartalle.
3. Tulvat: syyt, seuraukset ja maantieteellinen vaihtelu Fennoskandiassa.

1.10.2018, tentaattori: Janne Alahuhta
1. Jäätikkömuodostelmien alueellinen vaihtelu Fennoskandiassa
2. Rinneprosessit Fennoskandiassa
3. Ikiroudan muodostelmat

8.2.2017, tentaattori: Janne Alahuhta
1. Suoyhdistelmä tyypit Fennoskandiassa. Kuvaa näiden tyyppien maantieteellistä jakautumista Fennoskandian kartalla. s. 83-92.
2. Kerro lyhyesti Itämeren saaristoista (11-aluetta). s. 270-280.
3. Ravinnepitoisuuksien vaihtelu Fennoskandian järvissä. s. 397-398.

11.5.2015, Tentaattori: Janne Alahuhta
1. Erilaiset puu- ja metsärajat.
2. Sadannan maantieteellinen vaihtelu Fennoskandiassa.
3. Valunnan maantieteellinen vaihtelu Fennoskandiassa.

13.10.2014, Tentaattori: Janne Alahuhta
1. Soiden maantieteellinen vaihtelu Fennoskandiassa
2. Etelä-Ruotsin ylängöt ja alangot (s. 255-265)
3. Rannikon maisematyypit Norjassa (s. 205-211)

14.6.2014 Tentaattori Janne Alahuhta
1. Järvien happamoituminen: syyt ja seuraukset
2. Itämeren vaiheet Holoseenin alussa
3. Soiden (suolampien) umpeenkasvu (Paludifikaatio)

7.1.2014, Tentaattori: Janne Alahuhta
1. Tikkanen (97-112): Ilmasto: lämpötilan ja sademäärän maantieteellinen vaihtelu
2. Kasvillisuusalueet Fennoskandiassa. Havainnollista kartalla.
3. Sisävesien ja Itämeren suojelutilanne

13.5.2013, Tentaattori: Janne Alahuhta
1. Fennoskandian ilmaston erityispiirteet
2. Miten biodiversiteetti vaihtelee fennoskandian eri osissa?
3. Eroavatko eri maiden sisävedet toisistaan? perustele.

7.7.2012, Tentaattori: Miia Parviainen
1. Massaliikunnot.
2. Mitä eroa on aapasoilla ja peittosoilla (blanket mires)? Miten niiden maantieteellinen esiintyminen eroaa toisistaan?
3. Fennoskandian vesitase.