Pöytäkirjat

2020
17.03.2020 (pdf)
06.02.2020 (pdf)
09.01.2020 (pdf)

2019
28.10.2019. (pdf)
23.9.2019. (pdf)
29.8.2019 (pdf)
21.5.2019 (pdf)
17.4.2019 (pdf)
28.3.2019 (pdf)
27.2.2019 (pdf)
4.2.2019 (pdf)
9.1.2019 (pdf)

2018
10.12.2018 (pdf)
21.11.2018 (pdf)
13.11.2018 (pdf)
9.10.2018 (pdf)
20.9.2018 (pdf)
30.8.2018 (pdf)
15.5.2018 (pdf)
18.4.2018 (pdf)
11.4.2018 (pdf)
20.3.2018 (pdf)
6.2.2018 (pdf)
16.1.2018 (pdf)

2017
17.1.2017 (pdf)
9.2.2017 (pdf)
1.3.2017 (pdf)
5.4.2017 (pdf)
18.4.2017 (pdf)
16.5.2017  (pdf)
31.8.2017 (pdf)
25.9.2017 (pdf)
18.10.2017  (pdf)
(14.11.2017) (pdf)

2016
30.11.2016 (doc)
3.11.2016 syyskokous (doc)
17.10.2016 (doc)
20.9.2016 (doc)
6.9.2016 sähköpostikokous (doc)
31.8.2016 (doc)
11.5.2016 (doc)
11.4.2016 kevätkokous (doc)
1.4.2016 (doc)
25.2.2016 (doc)
2.2.2016 (doc)
19.1.2016 sähköpostikokous (doc)
12.1.2016 (doc)

2015
30.11.2015 (doc)
4.11.2015 syyskokous (doc)
27.10.2015 (doc)
12.10.2015 (doc)
17.9.2015 (doc)
12.9.2015 sähköpostikokous (doc)
6.5.2015 (doc)
9.4.2015 kevätkokous (doc)
30.3.2015 (docx)
10.3.2015 (doc)
19.2.2015 (doc)
2.2.2015 (doc)
14.1.2015 sähköpostikokous (pdf)
13.1.2015 hallituksen kokous (pdf)
13.1.2015 yhdistyksen kokous (pdf)

2014
28.10.2014 (doc)
07.10.2014 syyskokous (pdf)
07.10.2014 (doc)
9.9.2014 (doc)
16.5.2014 sähköpostikokous (pdf)
6.5.2014 (pdf)
10.4.2014 sähköpostikokous (pdf)
9.4.2014 kevätkokous (pdf)
19.3.2014 (pdf)
18.3.2014 (doc)
21.1.2014 (doc)
13.1.2014 (doc)
8.1.2014 (doc)
6.1.2014 sähköpostikokous (pdf)