Tenttiarkisto

Tenttiarkistoa päivitetään talkoovoimin, jolloin jokaisen opiskelijan apu on tervetullutta. Palauta tentti kiltiksen postilaatikkoon tai lähetä päivämäärä, tentittävän kurssin nimi, tentaattorin nimi ja tenttikysymykset sähköpostilla osoitteeseen atlaskuvat@gmail.com.  Kiitos!

A
Alue, kulttuuri ja yhteiskunta (790106A)
Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat (790350A)
Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi (790141P)
Aluekehitys ja -politiikka: syventävät teemat (791642S)
Aluemaantieteellinen teoria ja käytäntö (791627S)

F
Fennoskandian luonnonmaantiede (791635A)

G
Geoinformatiikan kirjatentti (791630S)
GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa (792617S)
GIS-perusteet ja kartografia (790101P)
Globaali kehitysproblematiikka (790340A)

J
Johdatus maantieteeseen tieteenalana (790152P)
Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen (790104P)
Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen (790102P)

K
Kestävä kehitys ja globaali matkailutalous (791632S)
Kirjatentti (790347A)
Korvaava kirjatentti, KM-ET (790348A)
Kulttuurimaantieteen erityisteemat (790305A)
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä (791639S)
Kypsyysnäyte (790399A)

L
Lopputentti (791610S)

M
Maantieteellinen tieto ja tutkimus (790322A)
Maantieteen historia ja filosofia (791601S)
Maapallon aluemaantiede (790349A)
Matkailu, kestävyys ja pohjoinen ympäristö (790161A)
Matkailu ja kulttuuri (790318A)
Matkailumaantieteen johdantokurssi (790160A)
Matkailusuunnittelu ja aluekehitys (790320A)
Matkailututkimuksen traditiot ja erityiskysymykset (791629S)
Metodisia erityiskysymyksiä luonnonmaantieteessä (791626S)
Muuttuva Eurooppa (790307A)

P
Pohjoisen luonnon tutkimus (791624S)
Poliittinen maantiede (791621S)

S
Sosiaalimaantieteen nykyteemoja (791640S)

T
Talousmaantiede ja sen sovellukset (792301A)

Y
Ympäristö ja yhteiskunta (791302A)

muut
Kurssitarjonnasta poistuneet ja vanhat tentit