GIS-perusteet ja kartografia (790101P)

29.3.2019, Tentaattori: Harri Antikainen

1. ”Nine-intersection model” spatiaalisen tietokantakyselyn perustana.
2. Miten eri stretch-määrittelyillä voi vaikuttaa rasteriaineiston visualisointiin?
3. Missä tilanteessa voi tulla kysymykseen paikkatietoaineistojen välinen koordinaattien transformaatio (”Transformation”) ja mitä sen tekemättä jättäminen voi aiheuttaa?

 

30.1.2017 , Tentaattori: Jarmo Rusanen

Aineistotentti, kaikkiin kolmeen vastaus.

  1. Esitä mahdollisimman konkreettisesti tutkimusongelmia, jotka ovat ratkaistavissa paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla.
    Käytä sovellusesimerkkeinä kaikkia vektori- ja rasterityypin tietomalleja.
  2. Luokittelu ja sen merkitys osana kartografista yleistämisprosessia.
  3. Kartografinen viestintäketju ja sen ilmentyminen kartoissa.

 

 

23.2.2016, Tentaattori: Jarmo Rusanen

Aineistotentti

1. Esitä mahdollisimman konkreettisesti tutkimusongelmia, jotka ovat ratkaistavissa paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Käytä esimerkkeinä kaikkia vektori- ja rasterityypin tietomalleja.
2. Kuvaile esimerkein, miten paikkatiedon laatu tulee huomioida paikkatietotyöskentelyssä.
3. Kartografian teorian merkitys paikkatietojärjestelmien käytön yhteydessä.

24.3.2014, Tentaattori: Jarmo Rusanen

Aineistotentti: kaikki materiaali saa olla mukana! Muista, että aineistotentissä ei ole yhtä oikeaa vastausta eikä sitä löydy suoraan kirjoista tai materiaalista. Hyvä vastaus jäsennetään aineiston ja oman ajattelun avulla.

1. Esitä mahdollisimman konkreettisesti tutkimusongelmia, jotka ovat ratkaistavissa paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Käytä esimerkkeinä kaikkia vektori- ja rasterityypin tietomalleja.
2. Paikkatieto käsitteenä
3. Metadatan käsite paikkatiedon käytön edistäjänä
4. Esittele tilastografiikan peruskuviot. Millä perusteilla valitset eri kuviotyypit ottaen huomioon niiden tulkitsemiseen liittyvät vaarat?

27.1.2014, Tentaattori: Jarmo Rusanen

Aineistotentti: kaikki materiaali saa olla mukana!

1. Esitä konkreettisesti tutkimusongelmia joihin löytyy ratkaisu paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Käytä esimerkkeinä kaikkia vektori- ja rasterityypin tietomalleja.
2. Objektiivisuus ja subjektiivisuus kartografisessa luokittelussa
3. Kartografinen viestintäketju ja sen ilmentyminen kartoissa

30.1.2012, Tentaattori: Jarmo Rusanen

Aineistotentti: kaikki materiaali saa olla mukana!

1. Esitä mahdollisimman konkreettisesti tutkimusongelmia, jotka ovat ratkaistavissa paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Käytä sovellusesimerkkeinä kaikkia vektori- ja rasterityypin tietomalleja.
2. Kartografian teorian merkitys paikkatietojärjestelmien käytön yhteydessä
3. Sinulla on käytettävissä 1 x 1 km kokoisiin ruutuihin perustuva paikkatietomuuttuja teemasta ”Työttömyysaste Suomessa vuonna 2010”. Millä tavalla lähestyt aineistoa luokittelun näkökulmasta tavoitteena saada ilmiötä mahdollisimman hyvin kuvaava kartta.

28.1.2008, Tentaattori: Jarmo Rusanen

Aineistotentti: kaikki materiaali saa olla mukana!

1. Esitä mahdollisimman KONKREETTISESTI tutkimusongelmia, jotka ovat ratkaistavissa paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Käytä sovellusesimerkkeinä kaikkia vektori- ja rasterityypin tietomalleja.
2. Objektiivisuus ja subjektiivisuus kartografiassa, erityisesti luokittelussa.
3. Kartografinen viestintäketju ja sen lukeminen ja tulkitseminen kartassa.