Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen (790102P)

9.4.2019, Tentaattori: Jan Hjort

1. Massaliikunnot ja niihin vaikuttavat ympäristötekijät.
2. Alueen lämpöolot ja niihin vaikuttavat globaalin tason tekijät.
3. Selitä seuraavat käsitteet yhdellä tai useammalla virkkeellä.
-Ekosysteemi
-Orsivesi
-Ekologinen sukkessio
-Eutrofinen järvi
-Pirstaloituminen biogeografiassa

23.3.2015, tentaattori: Jan Hjort

1. Kuvaa järvien syntytavat. Kerro lisäksi suomalaisten järvien tyypillisistä piirteistä ja ominaisuuksista. (5p)
2. Selitä yhdellä tai muutamalla virkkeellä seuraavat käsitteet: (5p)
– lämpösaarekeilmiö
– denudaatio
– vuotomaa
– attritio
– evapotranspiraatio
3. Eliölajien levinneisyyteen eri mittakaavassa vaikuttavat tekijät (5p)

24.2.2014, tentaattori: Jan Hjort

1. Vuoristoalueiden jäätikkötyypit sekä niihin liittyvät prosessit ja muodostumat
2. Selitä käsitteet yhdellä tai muutamalla virkkeellä
– vesitaseyhtälö
– termohaliininen kierto
– päällysvesi (epilimnion)
– lämpötilainversio
– akviferi
3. Mitkä tekijät selittävät lajimäärän (lajirunsauden) alueellista vaihtelua maapallolla

25.3.2013, tentaattori: Jan Hjort

1. Eliölajien levinneisyyteen vaikuttavat tekijät eri mittakaavoissa. (5p.)
2. Selitä yhdellä tai muutamalla virkkeellä seuraavat käsitteet: (5p.)
– Graben
– Hjuströmin käyrä (/kuvaaja)
– Eoliset prosessit
– Orsivesi
– Kostea-adiabaattinen muutos
3. Mikroilmastoon vaikuttavat tekijät (5p.)

30.4.2012, tentaattori: Jan Hjort

1. Rantaprosessit ja muodostumat (5p)
2. Selitä lyhyesti:
– ekotoni
– evapotranspiraatio
– orsivesi
– klimatologia
– kostea-adiabaattinen muutos
3. NAO (North Atlantic Oscillation) ja ENSO (El Niño Southern Oscillation) -ilmiöt (5p)

16.4.2012, tentaattori: Jan Hjort

1. Mikroilmastoon vaikuttavat tekijät?
2. Selitä yhdellä tai muutamalla virkkeellä seuraavat käsitteet
– ekosysteemi
– Hjuströmin käyrä
– saarieliömantereellinen tasapainoteoria
– maavesi
– biogeografia
3. Rapautuminen ja siihen vaikuttavat ympäristötekijät

26.3.2012, tentaattori: Jan Hjort

1. Vulkanismiin liittyvät prosessit ja muodostumat. Havainnollista vastaustasi kuvilla (5p)
2. Selitä yhdellä tai muutamalla virkkeellä seuraavat käsitteet (5p)
– ekotoni
– ekotranspiraatio
– orsivesi
– klimatologia
– kostea-adiabaattinen muutos
3. Historiallinen biogeografia ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet (5p)