Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen (790104P)

12.4.2019, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Selitä lyhyeseti (max 2 lausetta!) käsitteet:
a) globalisaatio
b) reliikkiraja
c) McDonaldisaatio
d) kirjallinen turismi
2. Mitä tarkoitetaan sillä, että sosiaalimaantieteellisen tutkimuksen perustana voi samanaikaisesti olla sekä tietty teoreettinen positio että poliittinen positio?
3. Millaisia eri ”rationaliteetteja” vähemmistökielien suojelemisessa esiintyy?

27.3.2017

 1. Selitä lyhyesti (max 2 lausetta) käsitteet
  • kielipesä
  • banaali nationalismi
  • cocacolanisaatio
  • kirjallinen turismi
 2. Mitä tarkoitetaan sillä, että sosiaalimaantieteellisen tutkimuksen perustana voi samanaikaisesti olla sekä tietty teoreettinen positio että poliittinen positio?
 3. Saamelainen kulttuuri kolonisaation kohteena.

 

24.3.2014, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Selitä lyhyesti käsitteet:
a) Narratiivinen identiteetti
b) Banaali nationalismi
c) McDonaldization
2. Mitä tarkoitetaan sillä, että sosiaalimaantieteellisen tutkimuksen perustana voi samanaikaisesti olla sekä tietty teoreettinen positio että poliittinen positio?
3. Kaupunki mielentilana

25.3.2013, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Selitä seuraavat käsiteet lyhyesti (max. 15 sanaa):
a) vyöhykeraja (border zone)
b) rajaseutu (border land, border region)
c) eksakti raja (boundary)
d) rajavyöhyke (frontier)
2. Mitä tarkoitetaan sillä, että sosiaalimaantieteellisen tutkimuksen perustana voi samanaikaisesti olla sekä tietty teoreettinen positio että poliittinen positio?
3. Kuvaile, millaisia eri lähestymistapoja kaupungin sekä urbaaniuden määrittelylle kulttuurimaantieteellisessa tutkimuksessa on käytetty.

25.2.2013, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti (max 15 sanaa!):
a) disneyfikaatio
b) kielen revitalisaatio
c) banaali nationalismi
d) neokolonialismi
2. Mitä tarkoitetaan sillä, että sosiaalimaantieteellisen tutkimuksen perustana voi samanaikaisesti olla sekä tietty teoreettinen positio että poliittinen positio?
3. Mitä käsite ’emansipaatio’ tarkoittaa ja kuinka käsitettä voidaan soveltaa osana maantieteellistä tutkimusta?

16.4.2012, Tentaattori: Juha Ridanpää

1. Selitä
a) disneyfikaatio
b) toiseus
c) rajaseutu
d) neokolonialismi
2. ???????
3. Uskonnolliset paikat ja uskonto maisemassa

22.2.2010

1. Mitä tarkoittavat seuraavat termit?
-gentrifikaatio
-CBD
-jihad
-gender
-perinneteollisuus
-lingua franca
-kreoli
-lingvistinen maisema
-romahtanut valtio
-maailmankylä
2. Kirjoita kolmesta mielestäsi merkittävästä inhimillisen kulttuurin piirteestä.

29.3.2004

1. Miten etnisyyten liittyviä stereotypioita on löäydettävissä tieteellisestä tutkimuksesta? (Juha Ridanpää)
2. Kaupungin postmodernit piirteet. Kerro näistä yleisesti ja keskity lisäksi tarkemmin yhteen valitsemaasi kaupungin postmoderniin piirteeseen. (Päivi Kymäläinen)
3. Mitä tarkoittaa (P.T. Karjalainen)
a. aika-tila -konvergenssi
b. spatiaalinen skaala
c. talouden neljäs sektori

20.11.2003 Avoin yliopisto, prof. Karjalainen

1. Rajan käsite poliittisen maantieteen kysymyksenä
2. Ihmisen talousmuodot ja niiden luontosuhteiden perusluonne
3. Anna esimerkki spatiaalisen skaalan toiminnallisesta sisällöstä

24.3.2003. Kuulustelu 2/3 kurssin arvosanasta.

1. Uskonto ja konfliktit kulttuurimaantieteellisestä näkökulmasta (P. Kymäläinen)
2. Miten globaali maatalous on kehittynyt yhteiskunnalliten käänteiden rinnalla (J. Ridanpää)
3. Selitä muutamalla virkkeellä (P. T. Karjalainen)
a. Eksakti raja (poliittisen maantieteen käsitteenä)
b. Spatiaalinen skaala
c. Talouden neljäs sektori