Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi (790141P)

17.10.2018, Toni Ahlqvist
1. Kerro lyhyesti suomalaisen aluepolitiikan kehityksen vaiheista Sippolan mukaan.
2. Kerro esittelemäni ESPO:n (European Spatial Planning Observatory Network) kolme territoriaalista skenaariota. Miten ne edustavat eri aluepoliittisia ajattelutapoja?
3. (Tenttikirja, Moisio: Valtio, alue ja politiikka, 2012) Kuvaa metropolivaltion piirteitä ja metropolivaltiota kohti ajavia yhteiskunnallisia kehityskulkuja.

2.12.2013, Tentaattori: Sami Moisio
1. Mitä segregaatio tarkoittaa? (luennot)
2. Kirjassa Valtio, alue, politiikka tutkitaan ”Suomen valtion tilasuhteiden sääntelyä”. Mitä tuo sääntely tarkoittaa? (tenttikirja)

14.10.2013, Tentaattori: Sami Moisio
1. Mitä termi ”aluepolitiikka” tarkoittaa? (luennot)
2. Miten termi ”eheytyksen politiikka” liittyi niin kutsutun hajautetun hyvinvointivaltion rakentamiseen Suomessa? (tenttikirja)

17.10.2011 Tentaattori: Sami Moisio
1. Paikallinen suunnittelu Suomessa (kirja)
2. Miten hajautettu kilpailuvaltio eroaa metropolivaltiosta? (luento)

Kirja: Jauhiainen, J. ja Niemenmaa, V. (2006). Alueellinen suunnittelu. Vastapaino, Tampere (pois lukien kpl 3).