Matkailu ja kulttuuri (790318A)

12.12.2011, Tentaattori: Maaria Niskala

1. Kulttuurimatkailun osa-alueet
2. Matkailu imperialismin uutena muotona
3. Mitä kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia matkailulla on David Harrisonin jaottelun mukaan?

21.4.2008, Tentaattori: Jarkko Saarinen

1. Määrittele seuraavat käsitteet (John Urryn kirjasta) A) Post-turisti B) ’Perinneteollisuus’ (heritage industry) C) Turistin katse (gaze)
2. Kuinka kollektiivinen ja romanttinen turistin katse (tourist gaze) eroavat toisistaan?