Maantieteellinen tieto ja tutkimus (790322A)

21.12.2021

1. Kiikeri ja Ylikoski pohtivat sitä, miten tiede ymmärretään ja millaisia ominaisuuksia siihen liitetään. Mitä tällaiset tiedenäkemykset heidän mukaansa ovat?
2. Tutkimusetiikka käsittää kysymyksen positionaalisuudesta. Mitä tällä tarkoitetaan ja miksi sen huomioiminen maantieteen tutkimuksessa on Jonathan Darlingin ja Helen Wilsonin mukaan tärkeää?
3. Aloitat raportin tekemisen uudesta tutkimusaiheesta. Kuvaile, miten löydät kirjallisuutta aiheesta ja millä kriteereillä pyrit varmistamaan sen mahdollisimman hyvän laadun.

22.3.2016

1. Paradigma Thomas Kuhnin mukaan? (Paasi)
2. Akateemiset tekstitaidot Carita Kiilin ja Marita Mäkisen artikkelin mukaan? [Toim. huom. tai jotain sinne päin] (Alahuhta)
3. Tieteellinen vilppi (Prokkola)

30.11.2015

1. Tieteen perusnormit mertonin mukaan (Paasi)
2. Tutkimuseettisen neuvottelulautakunnan mukaan hyvän tieteellisen käytännön keskeiset lähtökohdat (Prokkola)
3. Tieteellisen tekstin kirjoittaminen kielijelpin mukaan (Alahuhta)

Joskus lokakuussa 2013

1. Tieteen perusnormit Metronin mukaan (Paasi)
2. Lähteet tieteellisessä kirjoittamisessa: tarkoitus, kriittisyys ja muotoilu (Alahuhta)
3. Mitä tieteellinen vilppi tarkoittaa? (Moisio)

22.11.2011

1. Triangulaation neljä perustyyppiä (Petri Hottola)
2. Vilpin muodot tieteellisessä tutkimuksessa (Sami Moisio)
3. Tieteellisen tekstin peruselementit (Miia Parviainen)