Maantieteellinen tieto ja tutkimus (790322A)

22.3.2016

1. Paradigma Thomas Kuhnin mukaan? (Paasi)
2. Akateemiset tekstitaidot Carita Kiilin ja Marita Mäkisen artikkelin mukaan? [Toim. huom. tai jotain sinne päin] (Alahuhta)
3. Tieteellinen vilppi (Prokkola)

30.11.2015

1. Tieteen perusnormit mertonin mukaan (Paasi)
2. Tutkimuseettisen neuvottelulautakunnan mukaan hyvän tieteellisen käytännön keskeiset lähtökohdat (Prokkola)
3. Tieteellisen tekstin kirjoittaminen kielijelpin mukaan (Alahuhta)

Joskus lokakuussa 2013

1. Tieteen perusnormit Metronin mukaan (Paasi)
2. Lähteet tieteellisessä kirjoittamisessa: tarkoitus, kriittisyys ja muotoilu (Alahuhta)
3. Mitä tieteellinen vilppi tarkoittaa? (Moisio)

22.11.2011

1. Triangulaation neljä perustyyppiä (Petri Hottola)
2. Vilpin muodot tieteellisessä tutkimuksessa (Sami Moisio)
3. Tieteellisen tekstin peruselementit (Miia Parviainen)