Korvaava kirjatentti, KM-ET (790348A)

22.9.2014, tentaattori: Vilhelmiina Vainikka

Vastaa kaikkiin.

Anderson:
1. Globalisaatio ja vastakulttuurit maantieteellisessä tarkastelussa (essee)

Horton & Kraftl:
2. Identiteetti maantieteellisenä tutkimuskohteena. Millaisia eri tapoja kirjassa on hahmotettu identiteetin ymmärtämiseksi? (essee)

Molemmat kirjat:
3. Selitä lyhyesti:
a) maisema tekstinä (landscape as text)
b) paikan ”ottaminen” ja tekeminen (making and taking place)
c) emotionaalinen käänne (emotional turn)

14.6.2014, tentaattori: Vilhelmiina Vainikka

Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseenä. Jokainen osio pitää saada hyväksytysti suoritettua samalla tenttikerralla jotta opintojaksosta saa suoritusmerkinnän.

Kirja A: J. Häkli, Meta Hodos. Johdatus Ihmismaantieteeseen. (essee) 1. Miten erilaiseksi tutkimusaihe muokkautuu, jos teet tutkimusta ihmisten kokemuksista pelon paikkoihin liittyen eri metodologioilla? Pelon paikoillahan tarkoitetaan paikkoja, joihin liitetään pelottavia merkityksiä eri syistä (tilastot, kokemukset, urbaanit legendat, mielikuvitus, sukupuolikokemus jne.) Kerro miten aihetta lähestyttäisiin positivismin, humanismin ja konstruktionismin näkökulmasta. Kehittele siis tutkimusaihetta kunkin metodologian ”näköiseksi” perustellen ja pohdi millaisia eroja tutkittavaan aiheeseen syntyy. Pohdi myös mihin tarkoitukseen tai mille taholle kukin tutkimus olisi hyödyllinen.

Kirja B: Anderson, Jon (2009). Understanding Cultural Geography. Places and Traces. (essee) 2. Vastakulttuurien maantiede (counter-cultures)

Kirja C: Daniels ym. (2005) An Introduction to Human Geography – Issues for the 21st Century, luvut 12 ja 18. (essee) 3. Segregaation eri muodot. Selitä mitä segregaatiolla tarkoitetaan ja pohdi sen eri ilmenemismuotoja (syitä ja seurauksia).