Maapallon aluemaantiede (790349A)

20.6.2019, Tentaattori: Janne Alahuhta

1. Egyptin Aswan pato
2. Etelämanner
3. Afrikan uskomukset

1.4.2019, Tentaattori: Janne Alahuhta

1. Sparlyn saaret
2. Etelämanner
3. Huumeiden vastainen sota amerikoissa

30.11.2018. Tentaattori: Janne Alahuhta

1. Miksi meidän pitäisi olla huolissamme maailman meristä?
2. Pääsy sisävesiin Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa
3. Metsien häviäminen Kaakkois-Aasiassa.

26.4.2018, tentaattori: Janne Alahuhta

1. Venäjän geopoliittiset asiat
2. Spralyn saaret
3. Metsien häviäminen Kaakkois-Aasiassa

Elokuu 2017

1. Miksi toisen maat ovat rikkaita ja toiset köyhiä?
2. Mitä seuraavaksi Kiinan teollisuudelle?
3. Hazardit Pohjois-Amerikassa

17.2.2017, Tentaattori: Janne Alahuhta

1. Pohjois-Amerikan talousmaantiede.
2. Pääsy sisävesiin Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa.

3. Spralyn saaret. (s. 237)

25.5.2015, tentaattori: Janne Alahuhta

1. El Niño (s. 358-360)
2. Pohjois-Amerikan talousmaantiede (s. 412-422)
3. Miksi meidän pitäisi olla huolissamme maailman meristä?

1.9.2014, tentaattori: Janne Alahuhta

1. Euroopan ”Big Bang” (s.87-88)
2. Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittiset seikat (s.177-185)
3. Etelämanner (s.304-305)

24.3.2014, tentaattori: Janne Alahuhta

1. Kaakkois-Aasian alueet ja kolonialistinen historia.
2. Afrikan luonnonmaantieteelliset alueet. Havainnollista kartalla (sivut 198-199).
3. Jakautunut Islam (sivut 238-240)

16.12.2013, tentaattori: Janne Alahuhta

1. Etelä-Amerikan kulttuuripiirit.
2. Kiinan ja Pohjois-Amerikan ilmastolliset erot
3. Afrikan historiallinen maantiede

14.10.2013, tentaattori: Janne Alahuhta

1. Miten ja miksi väestö on jakaantunut alueellisesti tietyllä tavalla Yhdysvalloissa? Havainnollista asiaa myös kartan avulla.
2. Kiinan luonnonmaantiede.
3. Wallacen ja Weberin linjat Kaakkois-Aasiassa. Ovat mitä ja liittyvät mihinkä?

13.12.2010, tentaattori: Leo Koutaniemi

1. Russia’s Physical Geography (p. 82-85)
2. The West: Andean South America (181-185)
3. Pearl River Megalopolis (of China) (326-327)

10.3.2008

1. The Western isle -ympäristö, maankäyttö ja talous
2. The industrial North (USA) maantieteellisenä alueena
3. Kiinan aluejako. (Kirjan s.574 kuva mukana, josta karttaselitykset oli peitetty ja ne piti itse nimetä). Mikä on ominaista kullekin alueelle?

5.11.2007, tentaattori: Leo Koutaniemi

1. Physical features of Russia and their role in relation to farming (English 170-177)
2. The (geographical) regions of Canada (297-303).
3. New Zealand’s climate and resources (Uuden Seelannin luonto ja päätoimeentulolähteet) (English 368-370).

5.8.2006, tentaattori: Leo Koutaniemi

1. Etelä- Amerikan asutuksen jakautuminen ja siihen vaikuttavat/ vaikuttaneet tekijät ja tapahtumat
2. Japanin nousu urbaaniksi talousjätiksi
3. Kanadan maantieteelliset alueet

17.5.2004, tentaattori: Leo Koutaniemi

1. Japanin nousu/kasvu urbaaniksi teollisuusjätiksi.
2. Saharan eteläpuolisen Afrikan kasvukeskukset. Muista syy-yhteydet ja havainnollista esitystäsi kartalla muuttovirtoineen ja paikannimineen.
3. Venäjän luonnonvarat. Esittele ne, eli kerro missä mitäkin on ja miten se vaikuttaa ihmistoimintaan. (mukana kartta, piti myös itse nimetä siinä näkyvät luonnonvarat)

14.6.2003, vastataan suomeksi, kysymykset osin englanniksi seuraten kirjan otsikointia

1. The fertile Crescent of the Middle East (English 82-83)
2. A Japanese megalopolis (English 332-333)
3. Hapan sade Pohjois-Amerikassa (English 305)

14.4.2003, tentaattori: Leo Koutaniemi

1. Intian vihreä vallankumous (English s. 633-635)
2. Maanviljelyn kolme päätapaa Kaakkois-Aasiassa (English s. 661-665)
3. Hapan sade Pohjois-Amerikassa (English s. 305)