Aluemaantieteellinen teoria ja käytäntö (791627S)

2.5.2016, Tentaattori Anssi Paasi

Tenttikirja/Exam book: Tim Cresswell (2014) Place

1. Miten paikka ymmärretään aluemaantieteessä Cresswellin mukaan?
2. Miten David Harvey havainnollistaa paikan käsitettä?
3. Kodittomat ja paikka

1. How is place understood in regional geography according to Cresswell?
2. How does David Harvey illustrate the concept of place?
3. The homeless and place