Sosiaalimaantieteen nykyteemoja (791640S)

23.2.2015, tentaattori Joni Vainikka

Vastaa kahteen kysymykseen.
1. Miten termi ”sosiaalinen” voidaan määritellä ja miten nämä määritykset vaikuttavat sosiaalimaanteiteelliseen tutkimukseen?
2. Miksi emootioita/tunteita/affekteja pitää tutkia maantieteessä ja mitä maantieteellinen ajattelu tarjoaa emootioiden tutkimukselle?
3. Heteronormatiivisuus ja seksuaalisuus tilassa

19.2.2015, tentaattori Joni Vainikka

Vastaa kahteen kysymykseen.
1. Miten luontoa ja taloutta lähestytään sosiaalisen maantieteen näkökulmasta?
2. Sukupuolen merkitys sosiaalimaantieteellisessä tutkimuksessa
3. Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen aikakäsitys

28.1.2013, tentaattori Pauli Tapani Karjalainen

1. Paikan olomuodot (anna esimerkkejä)
2. ”Kulttuurinen käänne” ja sen vaikutukset maantieteeseen
3. Muisti ja maantiede