Talousmaantiede ja sen sovellukset (792301A)

4.10.2016. Toni Ahlqvist, Kaj Zimmerbauer, Juho Luukkonen, Satu Kivelä, Tuomo Alhojärvi, Jonne Hytönen

Valitse kolmesta kysymyksestä kaksi
1. Mitkä ovat talousmaantieteen viisi traditiota? Kuvaile niiden keskeiset piirteet tiiviisti. (Ahlqvist)
2. Alueiden välisen kilpailun ideologiset taustat ja alueellisen kilpailukyvyn elementit. (Zimmerbauer)
3. Mitkä ovat keskeisiä hallinnan teknologioita, joilla Euroopan Unioni tuottaa ”Euroopan tietotaloutta” politiikan kohteena? Mainitse vähintään kolme. Pohdi näiden teknologioiden välisiä suhteita sekä niiden roolia ”Euroopan tietotalouden” tuottamisessa. (Luukkonen)

Artikkelipaketti
Valitse yksi kysymys
1. Yhtiövaltion (corporate polity) neljä ulottuvuutta ja niiden yleiset periaatteet. (Ahlqvist & Moisio/Kivelä)
2. Miten Gibson-Grahamin artikkelissaan hahmottelema tutkimussuuntaus suhteutuu kriittisen talousmaantieteen muihin suuntauksiin ja mitkä ovat sen keskeiset ehdotukset toisenlaisen talousmaantieteen tutkimiseksi ja edistämiseksi? (Gibson-Graham/Alhojärvi)

26.10.2015. Tentaatorit Juho Luukkonen ja Kaj Zimmerbauer

Vastaa kahteen (2) kysymykseen suomeksi tai englanniksi.

1. Arvioi kriittisesti, millä tavala feministinen näkökulma on vaikuttanut taloustmaantieteen ajatteluun.
Evaluate critically how feminist approach has contributed to economic geography thinking.

2. Pohdi, millä tavalla talousmaantieteellinen asiantuntijuus liittyy EU:n pyrkimyksiin vahvistaa Eurooppaa taloudellisena ja poliittisena aluekokonaisuutena.
Reflect how economic geography expertise is connected to the EU:s attempts to strenghten Europe as an economic and political spatial entity.

3. Pohdi uusliberaalia ajattelua kahdesta näkökulmasta. Ensiksi miten se suhtautuu keynesiläiseen ajatteluun, toiseksi miten se on vaikuttanut aluerakenteen muutokseen?
Contemplate the key issues of neoliberalism from two perspectives: first, how it relates to the Keynesianism, and second, how it has contributed to the regional change.

4. Pohdi skaaloja ja relationaalista tilakäsitettä talousmaantieteellisestä näkökulmasta.
Contemplate the concept of scale and the relational notions of space from the perspective of economic geography.

2.12.2013. Tentaattorit Satu Kivelä ja Kaj Zimmerbauer

You may answer in English or in Finnish

1. Define the following concepts in short (book)
a) Vertical cluster dimension
b) Implicit knowledge
c) New Economic geography

2. Transformation and new role of the state as a result of economization (lectures)

3. Origins and key characteristics of relational thinking (book)

11.11.2013. Tentaattorit Satu Kivelä ja Kaj Zimmerbauer

1. Define the following concepts in short (book)
a) “Holy trinity”
b) Social capital
c) Economic agency

2. Key features of Finnish innovation system (lectures)

3. Relational approach to clusters (book)

14.10.2013 Tentaattorit: Satu Kivelä ja Kaj Zimmerbauer

Answer each question. You can give your answers in English or Finnish.

1. Define the following concepts in short (book)
a) Cluster policy
b) Relational proximity
c) Explicit knowledge

2. Transformation and new role of the state as a result of economization (lectures)

3. Research design and goals in relational economic geography (book)

3.12.2012, Tentaattorit: Johanna Hautala ja Katri Suorsa

Kysymykset kirjasta Relational Economy (Harald Bathelt & Johannes Glückler).

Vastaa molempiin osioihin (A ja B)

A. Määrittele seuraavat käsitteet lyhyesti
1) Triangulaatio
2) Agency
3) Klusteripolitiikka

B. Valitse jompikumpi otsikoista ja kirjoita essee:
– Relationaalisen maantieteen analyysin ulottuvuudet
– Relationaalinen politiikka