GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa (792617S)

29.4.2019, tentaattori: Harri Antikainen,
1. a) Mitä tarkoittaa saavutettavuus? b) Miten kouluverkon saavutettavuutta voidaan tutkia menetelmillä, aineistolla ja kysymyksillä?
2. Miten Huffin mallia voidaan hyödyntää uuden supermarketin sijoittamisessa?
3. Heurestinen menetelmä reititys- ja sijaintiongelmien ratkaisussa?

4.4.2017
1. Miten erilaisia luonnonmaantieteellisiä aineistoja voidaan tuottaa (Alahuhta)
2. Miten saavutettavuutta voidaan mitata paikkatietojärjestelmän avulla? Selitä vastauksessasi ainakin 1) paras reitti/least cost path, 2) matkakustannusattribuuttien käyttö, 3) kumulatiivisen kertymän indeksi ja 4) poetentiaalinen saavutettavuus. (Kotavaara)
3. Millaista aineistoa ja mitä tietoja on oltava, jotta Network analyst -työkalua voidaan hyödyntää terveyspalveluiden saavutettavuuden tutkimuksessa?
4. Mainitse esimerkki siitä, miten Network analyst -työkalua on hyödynnetty terveysmaantieteellisessä tutkimuksessa. (Huotari)
5. Paikkatietojärjestelmä (GIS) henkilöautoliikenteen tuottamien CO2-päästöjen arvioinnissa (Rusanen)

25.5.2015
1. Erilaiset havaintoaineistot luonnonmaantieteessä ja nidien edut ja haasteet (Janne Alahuhta)
2. a) Spatiaalis-tilastollisen mallintamisen vaiheet maantieteellisessä tutkimuksessa b) Mitä erilaisia käyttö- ja sovellutustarkoituksia spatiaalis-tilastollisella mallintamisella on? (Jan Hjort)
3. Saavutettavuuden mittaaminen paikkatietoympäristössä (Ossi Kotavaara)
4. Sijainnin suunnittelu ja optimointi paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla, esimerkkinä terveyspalvelut (Jarmo Rusanen)

4.5.2015
1. Heurististen menetelmien edut ja ongelmat GIS-optimoinnissa (Harri Antikainen)
2. Spatiaalis-tilastollinen mallintaminen maantieteessä ja siihen liittyvät aineistolliset ongelmat (Jan Hjort)
3. Kerro, mitä ekosysteemipalveluilla (ES) tarkoitetaan. Miten eri määritelmät vaikuttavat ES-indikaattorien määrittämiseen, kerro esimerkkejä (Terhi Järvinen)
4. Paikkatietomenetelmät väestön keskittymisen tutkimuksessa, kun aineistona on tilastokeskuksen 1x1km ruutuaineisto (Jarmo Rusanen)

13.5.2013, tentaattori: Jan Hjort, Harri Antikainen, Ossi Kotavaara ja Tiina Lankila
1. Miten ekosysteemipalveluita voidaan tutkia spatiaalis-tilastollisin menetelmin? (Jan Hjort)
2. Ahnaan heuristiikan edut ja ongelmat reitinoptimoinnissa. (Harri Antikainen)
3. Paikkatietoaineisto ja tilastollinen mallintaminen: esimerkkinä saavutettavuuden ja väestönmuutoksen suhde. (Ossi Kotavaara)
4. Mitä haasteita paikkatietomenetelmien käytölle on kohortti66-tutkimuksessa? (Tiina Lankila)

29.4.2013, tentaattori: Jarmo Rusanen
1. Heuristiikan merkitys GIS-optimoinnissa (Harri Antikainen)
2. Saavutettavuuden mittaaminen paikkatietomenetelmin (Ossi Kotavaara)
3. Molempiin (A & B) vastattava, kummankin kohdan merkitys pm 50 % koko vastauksesta:
A) Millaista aineistoa ja mitä tietoja on oltava, jotta Network analyst-työkalua voidaan hyödyntää kohortti66 ja terveyspalveluiden saavutettavuuden tutkimuksessa?
B) Mainitse kolme esimerkkiä, miten Network analyst-työkalua on hyödynnetty terveysmaantieteellisessä tutkimuksessa (Tiina Huotari ja Tiina Lankila)
Molempiin (A & B) vastattava, kummankin kohdan merkitys pm 50 % koko vastauksesta.
4. Paikkatietomenetelmät väestön keskittymisen tutkimuksessa, kun aineistona on tilastokeskuksen 1 x 1 km ruutuaineistoa (Jarmo Rusanen)