Atlas ry:n turvallisemman tilan periaatteet

Atlas ry on laatinut turvallisemman tilan periaatteet edistääkseen sen
toiminnan ja tapahtumien turvallisuutta kaikille jäsenilleen.
Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikessa Atlas ry:n
toiminnassa ja niiden seuraaminen koskee jokaista Atlas ry:n toimintaan osallistuvaa.

1. Kunnioitus ja käyttäytyminen

Atlas ry:n toiminnassa ja tapahtumissa tulee kunnioittaa muita:
jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa, mielipiteitä,
itsemääräämisoikeutta ja rajoja. Jokaisen Atlas ry:n toimintaan
osallistuvan odotetaan käyttäytyvän kohteliaasti ja ystävällisesti
kaikkia kohtaan. Huomioitavaa on, että Atlas ry:n jäsenet edustavat
tapahtumissa sekä ainejärjestöään että koko opiskelijayhteisöä.

2. Syrjintä ja kiusaaminen

Kaikki Atlas ry:n toimintaan osallistuvat ovat samanarvoisia.
Kaikenlainen syrjintä ja kiusaaminen on ehdottomasti kiellettyä
Atlas ry:n toiminnassa ja tapahtumissa. Jokaisen Atlas ry:n toimintaan
osallistuvan vastuulla on myös puuttua mahdollisiin havaitsemiinsa
syrjintä- tai kiusaamistilanteisiin.

3. Häirintä ja ahdistelu

Kaikenlainen häirintä ja ahdistelu on ehdottomasti kiellettyä
Atlas ry:n toiminnassa ja tapahtumissa. Jokaisen Atlas ry:n toimintaan
osallistuvan on pidettävä huoli, ettei aiheuta omalla käytöksellään
loukkaavaa, uhkaavaa, vihamielistä, halventavaa, nöyryyttävää tai
hyökkäävää ilmapiiriä kenellekään. Kaikenlainen seksuaalinen ahdistelu
on ehdottomasti kiellettyä ja lain silmissä rikos. Häirintää tai
ahdistelua havaitessa tulee tilanteeseen puuttua heti.

4. Välittäminen

Atlas ry:n toiminnassa ja tapahtumissa jokaisen odotetaan välittävän
ja pitävän huolta ympärillä olevista. Ongelmatilanteisiin tulee puuttua,
eikä ketään jätetä yksin. Pyydetään myös anteeksi, jos on loukannut
tahallisesti tai tahattomasti muita.

5. Tapahtumajärjestäjien ohjeiden noudattaminen

Tapahtumissa annettavia ohjeistuksia ei anneta turhaan. Ohjeet
takaavat osallistujille tapahtuman turvallisen ja mukavan kulun.
Tapahtumajärjestäjien etukäteen ja paikan päällä antamia ohjeistuksia
pitää kuunnella ja noudattaa, esimerkiksi saunavuoroja ja saapumis-
sekä poistumisaikoja.

6. Yhteydenotto

Atlas ry:lle valitaan joka vuosi yhdenvertaisuusvastaavat, joihin voi
ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Yhteyttä voi tarvittaessa ottaa
myös Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) häirintäyhdyshenkilöön
tai Oulun yliopiston LuTK:n koulutuspalvelupäällikköön,
opintopsykologiin tai henkilöstöasiantuntijaan. Yhteydenotot ovat
luottamuksellisia ja tapausten käsittelyssä edetään asianomaisen
ehdoilla. Tilanteisiin liittyvää palautetta voi myös jättää anonyymisti
Atlas ry:n hallitukselle palautelaatikkoon: https://forms.gle/ZERFu7PbX3MagwmEA