Poliittinen maantiede (791621S)

(ent. Globalisoituminen ja geopolitiikka)

23.2.2015, tentaattori: Anssi Paasi

Lecture:
1. What banal nationalism means? What kind of examples were discussed during the lecture series?

Books (choose one question of the book that you have read):
1. The position of Jean Gottmann in political geography according to John Agnew (Agnew 2002)
2. How Agnew & Muscara examine the spatiality of states? (Agnew & Muscara 2012)
3. How did Paasi study Värstilä community and why? (Paasi 1996)
4. What are key functions of the state according to Jones et al.? (Jones et al. 2004)
5. The structrural change of welfare states: What does the concept of ”workfare state” mean? (Painter & Jeffrey 2009)
6. How does Delaney define territory? (Delaney)
7. Territory and scale: How does Storey structure his book and examples? (Storey)

Articles:
1. The alternative of critical geopolitics to old geopolitics. (article collection)

21.2.2011, Tentaattori: Petri Hottola

*Please, write your essay in English, Finnish or Swedish

1. Lecture: The five types of nationalism

2. Exam books (pick one question)
– ÓTuathail: Sir Halford Mackinder and the German-Japanese plan for world domination
– Paasi: The changing roles of the Finnish-Russian boundary
– Painter & Jeffrey: The contradictions of the welfare state
– Taylor & Flint: Democratization and globalization
– Agnew: The themes of environmental politics

24.3.2003. Kirja valinnainen

Luento
1. Globalisaatioon liittyvät ristiriitaiset kehityskulut Sidaway mukaan
2. Nationalismin doktriinin liittyvät olettamukset. Arvioi niitä kriittisesti luennolla esille tulleiden asioiden perusteella

O’Tuathail
1. Maantieteen ja vallan suhde Ó Tuathailin mukaan
2. Ó Tuathailin ja Agnewin näkökulma geopolitiikkaan

Hirst & Thompson
1. Miten globalisoituminen muuttaa Hirstin ja Thompsonin mukaan kansallisvaltion ja hallinn/a/on (governance) suhteita?
2. Millaisia uusia kansainvälisen talouden piirteitä Hirst ja Thompson tunnistavat teoksessaan?

Paasi
1. Mitä sosio-spatiaalinen tietoisuus tarkoittaa?
2. Miten suomalaiset maantieteilijät ovat osallistuneet geopolitiikkaan

Newman et al.
1. O’Tuathailin näkemys ’rajattomasta maailmasta’
2. Regionalismin tulevaisuus Aasian-Tyynenmeren alueella Dennis Rumleyn mukaan